1. Sklep ixox.pl prowadzony jest przez firmę:
  Innovatech Dariusz Gryguła
  ul. Ludwika Kondratowicza 59/57
  03-285 Warszawa
  NIP: PL5242551344 ,
  zwanego dalej “Sprzedającym”.
 2. Kupującym w sklepie ixox.pl może być osoba pełnoletnia,mająca pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie zawierania umów kupna towarów i usług. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna i darmowa. Zamówienia można składać przez całą dobę.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem Kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia w sklepie betolix.pl
  stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów. Po złożeniu zamówienia Sprzedający wysyła Kupującemu wiadomość mailową zawierającą potwierdzenie zamówienia. Proces realizacji zamówienia zaczyna się po zaksięgowaniu zapłaty za towar na koncie Sprzedającego.
  Zakupiony towar jest przesyłany na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres w ciągu 2-3 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności towaru, powinien on przesłać na adres Sprzedającego pismo opisujące niezgodność oraz zawierające oczekiwania co do realizacji zobowiązania.
 5. W przeciągu 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Chęć zwrotu towaru należy zgłosić na adres ixox@ixox.pl lub telefoniczne, dzwoniąc pod numer 792 087 009 do Biura Obsługi Klienta, które znajduje się przy ulicy Ludwika Kondratowicza 59/57 w Warszawie.
 6. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedającego. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Kupującym jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni.
  Jeżeli Kupującym jest Konsument, a Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać
  na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 7. Ceny towarów są cenami brutto wyrażonymi w polskiej walucie i nie zawierają kosztów wysyłki. Klient przy składaniu zamówienia każdorazowo jest informowany o kosztach wysyłki.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.8.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo wglądu,
  modyfikowania oraz usuwania swoich danych osobowych. Więcej szczegółowych informacji odnośnie Polityki Prywatności znajduje się w oddzielnej zakładce “Polityka Prywatności”.
 9. O każdej zmianie regulaminu, powstałej z konieczności dostosowania go do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni każdorazowo drogą elektroniczną. Na wskazany przez Kupującego przy rejestracji adres mailowy zostanie wysłana informacja o zakresie zmian minimum 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualnie obowiązująca wersja regulaminu dostępna jest w zakładce “Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w okresie posprzedażowym (rok od daty zakupu w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową), Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 10. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawne działanie sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Chrome wersja 10 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi aktualnymi wersjami JAVA i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
 11. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.